Tag Archives: VBLục

rượu tình ta rót đêm nay – VŨ BÌNH LỤC

Ngũ tuần ra đứng cầu ao vén khăn khỏa nỗi chênh chao một mình ghen thầm cái bóng trúc xinh lá xanh tưới nát sân đình mà đau

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này

Gã trai ngơ ngác trông màu mới – VŨ BÌNH LỤC

ĐÔI HÒN Anh muốn Hòn Chồng, em Hòn Vợ Đôi hòn tíu tít mãi trong nhau! Một mai rồi mấy lần mai nữa Ta còn ì oạp với nông sâu…

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này