Tag Archives: TMạc

Đêm đêm dầm trong mực viết – nhà thơ THẾ MẠC

Nhà thơ Thế Mạc sinh 1934 Hội viên HNV VN được các thế hệ VNS xứ Đoài tôn vinh và yêu quý.  Giới thiệu năm bài thơ của thày Thế Mạc (tuyển tập THƠ THẾ MẠC –NXB Hội nhà văn  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này