Tag Archives: thơ bạn

Tôn Phương Lan làm thơ

Bạn là người nghiên cứu lý luận văn học. Thi thoảng làm thơ , thi thoảng lãng đãng chút thôi. Đi Lào với toàn bạn gái làm thơ thì cũng góp thêm tiêng nói. Cảm ơn Tôn Phương Lan mang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này