Tag Archives: NTMai

thơ NGUYỄN THỊ MAI

Đùa với đá Hòn Chồng Cho em làm vợ ít ngày Để em biết nỗi đắm say đá tình Hòn Chồng vạn tuổi lặng thinh Bỗng mồ hôi toát, rùng mình động khơi.

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này