Tag Archives: LMQuốc

TÔI VÀ ĐÀN BÀ của Lê Minh Quốc

tập sách Tôi và đàn bà (NXB Hội Nhà văn) của Lê Minh Quốc hình bìa là tranh sơn dầu do Lê Minh Quốc vẽ Lời Tựa – Lê Minh Quốc Lời Bạt – Chị Đẹp Công ty Phương Nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này

xuân trong cảm hứng thi ca – LÊ MINH QUỐC

http://leminhquoc.vn/lmq/

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này

Yêu như trẻ nhỏ quên ngày tháng – LÊ MINH QUỐC – nhà báo, nhà thơ, họa sĩ

KÝ HIỆU nhìn bàn phím, tôi thấy gì ở đó một dấu chân trên sóng trắng lãng du? cầm gió rét tiếng gà trưa heo hút sương chập chùng hoa tím cũng tương tư?

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này