Tag Archives: LMQuôc bka

BÙI KIM ANH – đi tìm đi giấc mơ – LÊ MINH QUỐC

(bài trên báo VĂN NGHỆ) Với thơ, dù đang ở chân trời góc biển nào, người ta vẫn có thể tìm thấy được tri âm của mình. Những câu thơ đã viết, nói như nhà thơ Bùi Kim Anh là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bình văn | Thẻ | Bình luận về bài viết này

Đọc thơ của một người,…LÊ MINH QUỐC

http://www.leminhquoc.vn/lmq/the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1213-tho-bui-kim-anh.html

Đăng tải tại Bình văn, BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này