Tag Archives: HS76- 79

xin lỗi cô 20/11 năm nay chậm lại 1 tuần – 10D / 1976 – 1979

Lớp 10 D khóa 1976 -1979, được ghép bởi 2 lớp 9L – 9B và tôi được phân vào làm chủ nhiệm.

Đăng tải tại ẢNH | Thẻ | Bình luận về bài viết này