Tag Archives: hocsinh

20/11 vẫn còn sang tháng 12 – lớp 10E khóa 1987 – 1990

Vẫn còn ngày 20/11. Các em cứ muốn đông đủ mà có bao giò đông đủ được đâu. Đứa này con bé, đứa kia con ốm, đứa này đi xa.

Đăng tải tại ẢNH | Thẻ | Bình luận về bài viết này