Tag Archives: HHHiệp

ta cười đúng cách ngày xưa – HÀ HUY HIỆP

Gặp HÀ HUY HIỆP lần đầu. Được tặng 2 tập thơ – TỪ CA DAO & THƠ KHÔNG HÁT ĐƯỢC. Ấn tượng – bìa thơ, trình bày trang thơ, tứ thơ, lối diễn đạt, ngôn từ, lối so sánh…

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này