Tag Archives: HAI10

còn phải đi miên man – HOÀNG HẢI

  Biết lẽ đời như vậy, Ta vẫn muốn lần khân, Mải mê Danh – Tiền – Sắc, Mở mắt: Nước đến chân!

Đăng tải tại BẠN VĂN, Chưa phân loại, THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này

xuân mới hay là hồn ta mới ? – HOÀNG HẢI

Giản đơn, trong sáng. Thế thôi. Chơi với THƯỢNG ĐẾ và cười với MA. Đã sinh trong kiếp ta bà, Thì coi mọi chuyện đều là hư không.

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này