Tag Archives: DTHoàn

từ giờ muốn được thảnh thơi – DƯ THỊ HOÀN

Tiềm ẩn từ ngàn kiếp trước Có thể tới muôn kiếp sau Nếu kiếp này không hiển lộ  Đừng hỏi thế nào là thơ!

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này