Daily Archives: 19/04/2013

ta cất giấu hồn nhiên vào đáy mắt – NGUYỄN BÍNH HỒNG CẦU

NGƯỜI KHÔN TA DẠI  Đêm trở dạ khẽ chạm ngày nhú mộng ươm nõn mơ xanh khao khát mặt trời ta hồn nhiên lạc vào vùng tâm bão gieo cấy niềm tin vuột kẽ ngón tay.

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này