Daily Archives: 18/04/2013

Dìu em tay dắt lòng tin – TRẦN HOÀNG VY.

    Mây chiều tựa đá đề thơ Nương trong tóc gió. Bất ngờ nụ hôn Núi lên có mỏi chân chồn Vẫn xanh núi biếc với hồn nhiên xuân!..

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này