Daily Archives: 16/04/2013

rượu tình ta rót đêm nay – VŨ BÌNH LỤC

Ngũ tuần ra đứng cầu ao vén khăn khỏa nỗi chênh chao một mình ghen thầm cái bóng trúc xinh lá xanh tưới nát sân đình mà đau

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này