Daily Archives: 07/04/2013

Thả mơ mộng vào một người đứng đợi…TRẦN NHƯƠNG

Chiều nay với biển tần ngần Lòng riêng riêng những vui gần buồn xa… Tiếc quá, chẳng bắt gặp được nhà thơ lúc ấy. 15 ngày ở Nha Trang lúc nào cũng thấy anh Trần Nhương vui. Anh mang theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này