Daily Archives: 27/03/2013

Ốc gió (1)- TRẦN CHIẾN

Bên mẹ tôi gốc lâu đời ở Hà Nội. Và bên ngoại toàn những người như tôi đã viết về cái anh thị dân sống đã dăm, bảy đời ở Hà Nội: Tài hoa, thông minh, lười biếng mà cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này