Daily Archives: 15/03/2013

Ta giữ lại giữa lòng ta lửa ấm – HOÀNG CÁT

BKA – Đợt này sức khỏe anh thế nào?             Anh ở viện hay ở nhà? HC – Anh đỡ nhiều, em ạ. Đang truyền đợt 4 (tất cả phải 8 đợt trong 8 tháng); nhưng may là chỉ bị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này

Thấy vành trăng khuyết ngỡ tròn lạ thay – ĐỒNG THỊ CHÚC

Ngờ đâu nghịch cảnh nghịch đời Dòng sông quặt ngược, ngọn đồi quay ngang

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này