Daily Archives: 08/03/2013

Cái Tý – Y BAN

  Cái Tý bỗng cảm thấy nỗi buồn trống vắng. Nó thẫn thờ vào ra. Rồi nó ra vườn đến bên khóm hồng, ngồi xuống vuốt ve một cây, chiếc gai nhọn đâm vào tay nó đau điếng. Nó òa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này