Daily Archives: 07/03/2013

Ước gì dấu vết chân tôi – NGÔ HẢI VÂN

ĐÁNH THỨC Tóc hoàng hôn Buông mình hệ lụy Ngọn đèn tin Như đã cạn dầu Có phải Chiếc bấc đời trao mục rữa Mà anh đâu? Vầng sáng tắt bao lâu!

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này