Daily Archives: 01/03/2013

TÔI VÀ ĐÀN BÀ của Lê Minh Quốc

tập sách Tôi và đàn bà (NXB Hội Nhà văn) của Lê Minh Quốc hình bìa là tranh sơn dầu do Lê Minh Quốc vẽ Lời Tựa – Lê Minh Quốc Lời Bạt – Chị Đẹp Công ty Phương Nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này