Daily Archives: 28/02/2013

Có ai nhớ giống tôi không?- LÊ HUY MẬU

Cho tôi gặp lại tháng giêng Cái mùi nghèo khổ cũng ghiền mình ơi!

Đăng tải tại Chưa phân loại | Bình luận về bài viết này

còn phải đi miên man – HOÀNG HẢI

  Biết lẽ đời như vậy, Ta vẫn muốn lần khân, Mải mê Danh – Tiền – Sắc, Mở mắt: Nước đến chân!

Đăng tải tại BẠN VĂN, Chưa phân loại, THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này