Daily Archives: 27/02/2013

xuân mới hay là hồn ta mới ? – HOÀNG HẢI

Giản đơn, trong sáng. Thế thôi. Chơi với THƯỢNG ĐẾ và cười với MA. Đã sinh trong kiếp ta bà, Thì coi mọi chuyện đều là hư không.

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này

gặp mặt đầu năm HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI – 2013

Gặp mặt đầu xuân Qúy Tỵ Hội Nhà Văn Hà Nội đơn giản mà vui.

Đăng tải tại ẢNH, Tạp văn | Thẻ | Bình luận về bài viết này