Daily Archives: 22/02/2013

Thả hồn theo mây bay… NGÔ HẢI VÂN

Cô tôi NGÔ HẢI VÂN sống định cư bên Mỹ. Và đây là cô trong những bài thơ của mình MỘT ĐÊM Một đêm Một chỗ xa quê Thấy con hạc trắng Bay về Chiêm bao… Một đêm Một chỗ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này