Daily Archives: 20/01/2013

Ta ao ước giá gì còn trẻ dại – NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT

                                      nhớ một thời cỏ thơm – mây trắng Sao có lúc lòng buồn đến thế Dù vẫn cười như chẳng có gì đâu Mỗi ngày sống vẫn làm đủ việc Nào đâu hay người đổi mặt thay màu

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này