Daily Archives: 14/01/2013

Mỏ sáng đèn thao thức – LÊ TUẤN LỘC

Ca ba vùng Mỏ Em chưa làm ca ba Chưa biết những đêm hè gió lộng Thấy trăng lên và thấy cả trăng tà Giữa bao la bát ngát Những đêm không trăng Một trời sao xa lắc Sông Ngân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này