Daily Archives: 07/01/2013

ngước nhìn bao thương mến – LÂM THỊ MỸ DẠ

ước có bao nhiêu đêm trắng được đem bán hết cho trời đổi về cho tôi vạt nắng ấm lòng đêm – một chút thôi

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này