Daily Archives: 28/12/2012

em chả chung chiêng đâu… chỉ có gió rối bời… – ĐOÀN NGỌC THU

Thôi, tha cho em, đừng níu nhau ánh mắt Trói lòng nhau chi câu thương nhớ nửa vời Có lỡ thương, làm ngơ như chưa nhé Để em an bình với  lối vắng của em

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này