Daily Archives: 23/11/2012

gió bạt theo người vạt áo co ro – QUANG HUY MAI

Một chùm thơ của người xa xứ – Em tên là Quang Huy Mai… Em sống nhiều năm ở “Novato” một thị trấn nhỏ xíu xiu ở quận hạt Marin, quận hạt này nằm ở phía bắc của cây cầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này