Daily Archives: 22/11/2012

cho em về thôi kẻo con em trông – BKA gửi kimthoanguyen

Thật vui và cảm động khi nhận được những thư của các bạn yêu thơ Đây là thư của kimthoanguyen & bài thơ của BKA mà bạn yêu thích

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này