Daily Archives: 15/11/2012

Hai ông sư nhà quê đi tàu bay – MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

  Hai nhà sư mặc áo vàng đất, đi chân đất, ôm bình bát từ ngoài bước vào quầy làm thủ tục lên máy bay. Họ chỉ cầm tay hai tấm vé. Không có hành lý. Có lẽ là lần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này