Daily Archives: 13/11/2012

lá thu ngập lối con đường – CHƠN QUÁN ( http://huyenkhongsonthuong.net/home/)

Vào  http://huyenkhongsonthuong.net/home/ TRANG CỎ LAU đọc thơ, văn của nhà sư chợt bâng khuâng, chợt thao thức, chợt tĩnh lặng…Xin phép các sư được lâu lâu trích đưa sang trang viết đời thường

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ , | Bình luận về bài viết này

Hữu Thỉnh – Lê Huy Mậu

 Hữu Thỉnh là nhà thơ, là người lãnh đạo cao nhất của Hội nhà văn. Anh “công chúng” như một chính khách, như một diễn viên “hot”. Tôi chợt lẩn thẩn nghĩ: Nếu vặt trụi hết những chức tước của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ , | Bình luận về bài viết này