Daily Archives: 23/09/2012

mồ hôi đá có lấp đầy bể dâu – ĐOÀN VĂN THANH

ĐOÀN VĂN THANH – hội viên Hội VHNT Hà Nam Tác phẩm thơ – Tiếng lòng NXB Hội nhà văn 2006                          – Cõi mình NXB   Hội nhà văn 2008                          – Vùng phủ sóng NXB Hội nhà văn 2010

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này