Daily Archives: 22/09/2012

về nơi tụ nghĩa của nghĩa sĩ CẦN VƯƠNG xưa

Tôi được chú Ngô Quang Nam, là chắt nội của cụ Nguyễn Quang Bích –  gọi đi lên Phú Thọ để đặt bát hương nơi thờ CỤ

Đăng tải tại Tạp văn | Thẻ | Bình luận về bài viết này