Daily Archives: 08/09/2012

tôi từng học cánh buồm cách đi tới giấc mơ – TUYẾT NGA

NHẬT KÝ CUỐI THẾ KỶ Những cánh rau sạch, những bông hoa sạch, những ngọn gió sạch… và dòng sông thủy tinh nỗi nhớ xếp hàng trong máy nhắn tin 30 phút bay anh xa ngàn dặm.

Đăng tải tại BẠN VĂN, Chưa phân loại | Bình luận về bài viết này