Daily Archives: 07/09/2012

Ta đói mặt người ta khát mặt ta Ta vọng mặt em mặt em ở đâu?- HOÀNG HƯNG

THƯA BẠN ĐỌC  Bảy mươi tuổi, cái tuổi có thể tổng kết cái gọi là “sự nghiệp” một đời, cũng có thể mở ra một đoạn đời mới theo cách ở đâu đó người ta gọi bảy mươi tuổi là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này