Daily Archives: 01/09/2012

Hỏi chị tí!

  Chị ơi tại sao trang Lê Thiếu nhơn bị đình chỉ..? Ai đình chỉ hả chị? Chị có biết không.?

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này