Daily Archives: 30/08/2012

máu & nước mắt còn đây – TRẦN MAI HẠNH

Đã hơn 37 năm thời gian cất bước, nhưng máu và kỷ niệm của những ngày ấy vẫn lặng lẽ chảy trong tâm trí chúng ta, dù cho cuộc sống thường nhật hôm nay quá đỗi  bộn bề…

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này