Daily Archives: 28/08/2012

hoa tàn, mưa tạnh, non yên lặng – MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

Hiện tượng thiên tài thơ, siêu việt thơ, thần thánh thơ… của GSTS Hoàng Quang Thuận – Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông Việt Nam – qua hai tập “Thi vân Yên Tử” và “Ngọa Vân Yên Tử” mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này

thơ lâm nguy – PHẠM XUÂN NGUYÊN

Phạm Xuân Nguyên Nửa đầu tháng 8/2012 có hai vụ việc về thơ.

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này