Daily Archives: 01/07/2012

một lần sông nước miền tây

Đến với Long An, với Tiền Giang, với Bến Tre… để đến với sông nước miền Tây Nam bộ. Những Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây… những sông Tiền, sông Hậu… mênh mang, hai bên bờ xanh mướt chàm, dùa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chưa phân loại, Tạp văn, VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này