Daily Archives: 29/06/2012

thời khắc & khoảng lặng – TRẦN NHẬT THI

Đấy là thời khắc lịch sử và khoảng lặng một thoáng suy tư trong cuộc sống hôm nay

Đăng tải tại Chưa phân loại | Bình luận về bài viết này