Daily Archives: 15/06/2012

chùm thơ vào hạ của nhà thơ MAI VĂN PHẤN

Hoa sen Đâu biết bao nhiêu bông hoa trong bình Tôi cúi xuống đài sen dâng tỏa

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này