Daily Archives: 27/05/2012

chùm thơ PHẠM HỒ THU

Nhà thơ Phạm Hồ Thu vừa chuyển cho buikimanhpoem chùm thơ của nữ sĩ giới thiệu trên VanVN.Net. Cảm ơn bạn. BKA xin giới thiệu toàn văn –

Đăng tải tại BẠN VĂN | Thẻ , | Bình luận về bài viết này