Daily Archives: 18/05/2012

thêm chút dở hơi

Biết là đêm nay khó ngủ yên giấc. Có 1 con mèo con nhà ai bị lạc đi lang thang kêu đã 3 ngày. Nó quanh quẩn ở căn nhà hoang – bọn trẻ con nhà mình gọi thế vì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tạp văn, VĂN | Thẻ | Bình luận về bài viết này