Daily Archives: 13/05/2012

ảnh với học sinh lớp 10 i – 1973-1976

dãy bàn nam để còn uống rượu

Đăng tải tại ẢNH | Thẻ | Bình luận về bài viết này

thế là mừng được 1 ngày hôm nay

Lớp 10I khóa 1973- 1976 trường cấp 3 Bạch Mai, kỷ niệm 35 năm. Thế là đã 35 năm với 1 lớp học trò gắn bó, thân thiết.

Đăng tải tại Tạp văn | Thẻ | Bình luận về bài viết này