Daily Archives: 05/05/2012

sáng nay rằm tháng 4

1. – Quê cháu ở đâu? – cháu quê Văn Giang bà ạ – cháu có ở nơi đất cát vừa rồi không?

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này