Daily Archives: 01/05/2012

tưởng nhớ

Hôm nay giỗ đầu họa sĩ, nhà thơ Xuân  Cường. May mà được tin nên BKA tới được để thắp hương cho anh Cường.

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này