Daily Archives: 23/04/2012

Vàng Danh cảm xúc tạt vào

Nếu không có những người bạn thơ, chắc tôi không đến được Vàng Danh. Rời Yên Tử đi khoảng 10km đến một ngã 3, rồi rẽ trái. Người bạn mới quen ở Vàng Danh hướng dẫn qua điện thoại. Ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này