Daily Archives: 14/04/2012

lên Yên Tử (2)

Đăng tải tại ẢNH | Bình luận về bài viết này

lên Yên Tử (1)

người ở phố, người bên kia cầu…đều sinh ra lớn lên ở Hà Nội, cùng học Sư phạm…và lại cùng chưa đi Yên Tử bao giờ. Dở quá. Một ngày 13 thứ 6. Một ngày 23 âm lịch đi chơi cũng thiệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ẢNH | Bình luận về bài viết này