Daily Archives: 10/04/2012

Nhà thơ Bùi Kim Anh: ‘Giá như nói được cạn lời’ – TT&VH/ 2005

một chuyên mục nhiều người đọc nhưng lại hiếm hưởng ứng, đó là giới thiệu thơ. Trang văn học của TT&VH tháng 9, sau khi giới thiệu bài thơ Ngỡ là của chị đã có độc giả gửi email đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bình văn, BẠN VĂN | Bình luận về bài viết này