Daily Archives: 09/04/2012

người đọc thơ tặng người làm thơ

đãng trí lại cứ ký thơ tặng mà không nhìn người mình tặng tập thơ thế là nhận được thơ tặng  mà chẳng biết là ai chỉ giữ lại. Và bây giờ lại giữ tiếp …

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Bình luận về bài viết này

cỏ vẫn dại khờ – PHI TUYẾT BA

Bài thơ Phi Tuyết Ba tặng BKA  ghép bằng các nhan đề và câu thơ của BKA. Chị Ba chắc phải đọc nhiều mới lựa đủ vần thơ lục bát. Khi BKA hoạn nạn chị Ba thương cảm và đến an ủi. Cảm ơn chị Phi Tuyết Ba … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Bình luận về bài viết này